Close

Değerlerimiz

Saygı , Dürüstlük ,  Farkındalıklara hoşgörü , Güvenilirlik, Sorumluluk, Özgüven, Sağlık.

 

Çocukları, üzerine yetiştireceğimiz ilkeler : 

 • Toplumsal yaşam kurallarına örf, adet vegeleneklere saygılıyız.
 • Hal hareket ve davranışlarımızda dürüst,sözümüzde eminiz.
 • Ahlaka ve toplumsal değerlere önem veririz.
 • Zamanımızı verimli ve etkin kullanırız.
 • Düşüncelerimizi özgürce ifade ederiz.
 • Doğayı ve hayvanları sever, koruruz.
 • İnsanlara ve çevreye saygılıyız.
 • En iyiyi yapmak için çalışırız.
 • En iyi olmak için çalışırız.
 • Hedef odaklı çalışırız.
 • Sorumluluk alırız.